Category Archives: Uutiset

MESTARITALON HUOLTOYHTIÖ VAIHTUU

Nykyinen huoltoyhtiö Rose-sisustus T:mi lopettaa 3.1.2007. Kiitämme heitä hyvästä kiinteistönhoidosta ja korkeasta ammattitaidosta. Uusi huoltoyhtiömme on Punavuoren Siivouspalvelu T:mi, jonka edustajia olette tavanneet talon siivoustehtävissä. Punavuoren Siivouspalvelun tavoittaa numerosta 045-139 1811. Tarkemmat yhteystiedot päivitetään kotisivulle heti vuodenvaihteen jälkeen.

Sähkötyöt kiinteistössä (1.6.2004)

Kun Kiinteistö Oy Mestaritalossa tai sen huoneistoissa korjataan, muutetaan tai laajennetaan sähkölaitteistoa, on työssä aina käytettävä sähkötöihin oikeuden omaavaa yritystä. Tehdystä työstä on toimitettava kiinteistön käytönjohtajalle kopio urakoitsijan laatimasta käyttöönottotarkastuspöytäkirjasta. Mikäli tilojen haltija ei noudata edellä mainittuja toimintatapoja, on sähkötyön tekijä/teettäjä vastuussa vahingosta, joka aiheutuu henkilöille tai omaisuudelle virheellisesti tehdystä sähkötyöstä. Lisätietoja antaa Kiinteistö Oy Mestaritalon sähkölaitteistojen käytönjohtaja, sähköinsinööri Pentti Tiainen (09) 143 133

Lattiakaivot (26.5.2004)

Viime aikoina kiinteistöyhtiö on saanut useita yhteydenottoja liittyen viemäreistä tuleviin hajuihin. Useimmiten nämä hajut ovat olleet peräisin kuivuneista lattiakaivoista, joihin valuu niin harvoin vettä, että hajulukkona toimiva vesikerros kuivuu.Suosittelemme, että kaadatte sellaisiin lattiakaivoihin, jotka eivät ole käytössä, ohuen kerroksen ruokaöljyä. Ruokaöljy kelluu pinnalla ja estää veden haihtumisen.

Kiinteistön piha-alue (31.3.2004)

5.4.2004 alkaen on pihalle johtavan rampin yläpäässä oleva puomi aina suljettuna. Puomilla pyritään rauhoittamaan piha-alueen liikenne koskemaan ainoastaan pysäköintiä ja huoltoliikennettä. Pysäköintipaikan vuokranneille annetaan yksi kauko-ohjauslaite/autopaikka. Huoltoliikennettä varten ajorampin yläpäässä oikealla seinustalla on koodilaite, joka avaa puomin. Avauskoodi vaihdetaan säännöllisin väliajoin ja koodin saa tarvittaessa Mestaritalon huoltomieheltä, mikäli pihalle pääsyyn on olemassa perusteltu syy.

Uusi pelastuslaki

Uusi pelastuslaki astui voimaan 1.1.2004. Kiinteistön turvallisuusjohtajaksi on valittu Osmo Saarinen. Pelastuslain 9§:n 3 momentin mukaan jokaisessa kiinteistössä, joka täyttää jonkin seuraavista ehdoista on oltava turvallisuus- ja pelastussuunnitelma:

Yrityksiin, laitoksiin ja vastaaviin kohteisiin, joissa työntekijöiden ja samanaikaisesti paikalla olevien muiden henkilöiden määrä on yleensä vähintään 30

Asuinrakennuksiin tai samalla tontilla tai rakennuspaikalla oleviin rakennusryhmiin, joissa on yhteensä vähintään viisi asuinhuoneistoa

Kiinteistöissä, joissa on runsaasti yleisöä tai asiakkaita, kuten yli 500 m2 kokoisissa myymälöissä, kouluissa, näyttelyhalleissa, teattereissa, liikenneasemilla tai muissa vastaavissa tiloissa

Yli 50 asiakaspaikan ravintoloissa

Hotelleissa, lomakodeissa, asuntoloissa ja muissa vastaavissa paikoissa, joissa on yli 10 majoituspaikkaa

Suurehkoissa tuotanto-, varasto- ja maataloustuotantolaitoksissa

Tiloissa , jotka on varustettu vaadituilla automaattisilla sammutuslaitteistoilla tai paloilmoittimella

Tilossa, joissa käsitellään paloarkaa tai rajähdysaltista materiaalia tai kemikaaleja.

Turvallisuus- ja pelastussuunnitelmasta on ilmettävä seuraavat asiat:

Vaaratilanteet ja niiden vaikutukset

Toimenpiteet vaaratilanteiden ehkäisemiseksi ja suojautumismahdollisuudet

Suojeluhenkilöstö, sen varaaminen ja kouluttaminen sekä muun henkilöstön perehdyttäminen suunnitelmaan

Tarvittava suojelumateriaali

Suunnitelma toiminnasta erilaisissa onnettomuus-, vaara- ja vahinkotilanteissa.