Uusi pelastuslaki

Uusi pelastuslaki astui voimaan 1.1.2004. Kiinteistön turvallisuusjohtajaksi on valittu Osmo Saarinen. Pelastuslain 9§:n 3 momentin mukaan jokaisessa kiinteistössä, joka täyttää jonkin seuraavista ehdoista on oltava turvallisuus- ja pelastussuunnitelma:

Yrityksiin, laitoksiin ja vastaaviin kohteisiin, joissa työntekijöiden ja samanaikaisesti paikalla olevien muiden henkilöiden määrä on yleensä vähintään 30

Asuinrakennuksiin tai samalla tontilla tai rakennuspaikalla oleviin rakennusryhmiin, joissa on yhteensä vähintään viisi asuinhuoneistoa

Kiinteistöissä, joissa on runsaasti yleisöä tai asiakkaita, kuten yli 500 m2 kokoisissa myymälöissä, kouluissa, näyttelyhalleissa, teattereissa, liikenneasemilla tai muissa vastaavissa tiloissa

Yli 50 asiakaspaikan ravintoloissa

Hotelleissa, lomakodeissa, asuntoloissa ja muissa vastaavissa paikoissa, joissa on yli 10 majoituspaikkaa

Suurehkoissa tuotanto-, varasto- ja maataloustuotantolaitoksissa

Tiloissa , jotka on varustettu vaadituilla automaattisilla sammutuslaitteistoilla tai paloilmoittimella

Tilossa, joissa käsitellään paloarkaa tai rajähdysaltista materiaalia tai kemikaaleja.

Turvallisuus- ja pelastussuunnitelmasta on ilmettävä seuraavat asiat:

Vaaratilanteet ja niiden vaikutukset

Toimenpiteet vaaratilanteiden ehkäisemiseksi ja suojautumismahdollisuudet

Suojeluhenkilöstö, sen varaaminen ja kouluttaminen sekä muun henkilöstön perehdyttäminen suunnitelmaan

Tarvittava suojelumateriaali

Suunnitelma toiminnasta erilaisissa onnettomuus-, vaara- ja vahinkotilanteissa.