Autopaikat

Kiinteistön piha-alueelle saa pysäköidä ainoastaan merkityille paikoille. Pihan sisäänkäyntiin ajorampin yläpäähän on asennettu puomi ja pihalle on oikeus päästä vain:

  • ajoneuvoilla, joilla on vuokrasopimus taloyhtiön kanssa piha-autopaikasta
  • joillakin huoltoajoneuvoilla kuten esim. jäteautoilla
  • tavarankuljetustarkoituksessa, kun pysäköintiaika on lyhyt eikä kadulle pysäköinti ole mahdollista

Hybridi ja Sähköautojen lataus on sallittua yhtiön autopaikoilla seuraavin ehdoin:

  • Osaan yhtiön hallipaikoista on saatavilla latauslaitteisto. Lisätiedot Priman Oystä.

Puomi on jatkuvasti kiinni ja autopaikkaan oikeutetuilla on yksi kaukosäädin/auto. Puomiin on asennettu myös numerokoodilla toimiva avauslaite ja koodi vaihdetaan viikoittain. Huoltomies voi puhelimitse antaa koodin vierailijalle, jos tämä pystyy esittämään asiallisen ja uskottavan syyn pysäköinnin sallimiseksi.

Kiinteistöhuoltoon on aina oltava etukäteen yhteydessä, jos tilojen remontoinnin tai muun syyn takia tarvitaan piha-alueelle erityisjärjestelyjä.

Pihan autopaikat (PDF)

Mestaritalo autohallipaikat 2022

Pysäköinninvalvontakirje