Isännöitsijän tiedote

ILMANVAIHTOKANAVIEN PUHDISTUS

Rakennuksen yleisten tilojen ilmanvaihtokanavat tullaan puhdistamaan 30.1.2012 alkaen. Puhdistustyön ei pitäisi aiheuttaa tiloissa toimiville juurikaan haittaa, koska puhdistus suoritetaan pääsääntöisesti huoneistojen ulkopuolella yleisissä tiloissa.

Jossakin yksittäistapauksessa huoneistossa käynti voi olla tarpeen, mutta tällaisesta käynnistä sovitaan huoneiston haltijan kanssa erikseen ennen käyntiä. Rakennuksen perusilmanvaihtoon tulee puhdistuksen aikana joitakin tilapäisiä ja paikallisia katkoksia työstä johtuen, mutta katkokset vaikuttavat vain yleiseen ilmanpoistoon, ei huoneistokohtaisiin erillisjärjestelmiin (jäähdytykset ym.).
Työn arvioitu kesto on n. 4 viikkoa.

Mikäli huoneistojen haltijat haluavat saada omat huoneistokohtaiset ilmanvaihtokanavansa puhdistettua tässä samassa yhteydessä, voi asiasta olla yhteydessä suoraan yhtiön urakan suorittavaan Ilmalinja Oy:öön. Yhteyshenkilön yhteystiedot ovat:

Kari Sintonen, puh. 040-581 6241 kari.sintonen@ilmalinja.fi

TIETOLIIKENNESISÄVERKON RAKENTAMINEN

Yhtiössä on suunnitteilla tietoliikennesisäverkon rakentaminen valokuitutekniikalla. Hankkeen alustava toteutusaika on kevättalvi 2012. Hanke sisältää valokuiturunkoverkon rakentamisen kaikkiin porraskäytäviin ja liityntäpisteen rakentamisen kaikkiin yhtiön huoneistoihin.

Koska valokuituverkko rakennetaan yhtiön porraskäytävissä oleviin vanhoihin johtokoteloihin, on ehdottoman tärkeää, että koteloissa on tilaa ja että kaikki turhat kaapeloinnit on koteloista poissa töiden alkaessa.

Useassa huoneistossa on tehty huomattavia muutoksia myös säh-köistyksiin ja monessa huoneistoremontissa on vanhat johdotukset purettu huoneiston sisältä, mutta ei yhtiön johtokoteloista. Näiden käytöstä poistettujen johdotusten purkaminen yhtiön tiloista on huoneistojen haltijoiden vastuulla ja siksi pyydämmekin ilmoittamaan mahdolli-simman pian, mikäli tiedossanne on huoneistoonne liittyviä johtokoteloihin jätettyjä käyttämättömiä ja siksi myös turhia johdotuksia. Ilmoituksia näistä johdotuksista voi toimittaa sähköpostitse isännöitsijälle mikko.syrjanen@isannointiverkko.fi.

P.S. Olen talvilomalla 16.1.-31.1.2012 välisen ajan. Tänä aikana teitä palvelee yhtiön asioissa toimistomme muu henkilökunta: kiinteistösihteeri Arja Nurmi, 09-8190 5570
kirjanpitäjä Michaela Sjöberg, 09-8190 5545
isännöitsijä Markus Sipilä, 09-8190 5522
apulaisisännöitsijä Jarno Salminen, 050-449 4566

Kiinteistö Oy Mestaritalo
Isännöitsijä