ILMOITUSVELVOLLISUUS MESTARITALON HUONEISTOJEN KORJAUSTÖIDEN YHTEYDESSÄ (14.11.2008)

Kiinteistön järjestyssääntöjä tulee noudattaa huoneistojen korjaustöiden aikana:

”Rakenteisiin, sähköjärjestelmiin, putkistoon ja ilmastointijärjestelmiin kohdistuvista töistä on ilmoitettava etukäteen kirjallisesti kiinteistön edustajalle.

Osakkeenomistajan tulee huolehtia, että kaikista sellaisista huoneistojen korjaustöistä, jotka aiheuttavat melua, mahdollista julkisten tilojen likaantumista tai runsasta liikennettä rapuissa, ilmoitetaan hyvissä ajoin etukäteen taloyhtiön edustajalle.”

Korjaustöistä tulee tehdä etukäteen ilmoitus isännöitsijälle ja kiinteistöhuoltoon. Kiinteistöhuoltoon on oltava etukäteen yhteydessä myös, jos tilojen remontoinnin tai muun syyn takia piha-alueelle tarvitaan erityisjärjestelyjä.

Osakkaan vastuulla on ohjeistaa käyttämiään urakoitsijoita.