TÄYDENNYKSIÄ JÄRJESTYSSÄÄNTÖIHIN 9.5.2007

Järjestyssäännöt on päivitetty.

Hallitus on päättänyt päivittää järjestyssäännöt paremmin vastamaan kiinteistön tarpeita.

Korjaustyöt on nyt ilmoitettava etukäteen kiinteistön edustajalle: Rakenteisiin, sähköjärjestelmiin, putkistoon ja ilmastointijärjestelmiin kohdistuvista töistä on ilmoitettava etukäteen kirjallisesti kiinteistön edustajalle. Korjaus- ja muutostöistä on toimitettava lopputarkastuksen jälkeen piirustukset kiinteistölle.

Jäähdytyslaitteiden käyttöön on tehty seuraavat lisäykset:

Kaikissa uusasennuksissa huoneiston tuloilmakojeet ja jäähdytyslaitteet on varustettava lämmön talteenottojärjestelmällä. Laitteita, joilla ei ole lämmön talteenottojärjestelmää maksavat käyttämästään talon jakamasta lämpöenergiasta hallituksen päättämän korvauksen.

Kiinteistö säätää poistoilman tehoja lämpötilan ja käyttötarpeen mukaisesti.

Talon järjestyssäännöt ovat täydellisinä toisaalla kotisivuillamme.